Oriah Mountain Dreamer

Ik hoef niet te weten hoe jij in je onderhoud voorziet

Wat ik graag wil weten is waar jij voor gaat en of jij het aandurft

Oog in oog te staan met de verlangens van je hart

Het interesseert me niet hoe oud je bent maar wel of je het aandurft

voor gek te staan

Omwille van de liefde, omwille van je dromen,

omwille van het avontuur dat leven heet

Het maakt niet uit welke planeten jouw horoscoop be´nvloeden

Waar het mij om gaat is of je ooit tot de kern van je verdriet bent doorgedrongen

En of de verraderlijkheden en beproevingen van het leven je juist ontvankelijk

hebben gemaakt

Of dat deze je hebt doen terugdeinzen en afsluiten uit angst voor nog meer pijn

Wat ik wil weten is of jij de pijn, die van mij of van jezelf, kunt laten zijn

Zonder een vinger te verroeren, zonder het te verbergen,

te laten verdwijnen of vast te houden


Ik wil weten of je vreugde kunt zijn, de mijne of de jouwe

Of je durft te dansen vanuit je oerkracht, in totale extase

Van top tot teen, zonder je in te houden door op je hoede te zijn

Realistisch of rationeel te zijn, zonder je te laten afremmen

Door herinnering aan beperking vanuit je menselijk bestaan


Het kan mij niet schelen of je verhaal waar is of niet

Wat ik zou willen weten is of je anderen durft af te wijzen om trouw te zijn

aan jezelf

Of jij het aandurft voor verrader te worden uitgemaakt

Om verschoont te blijven van verraad vanuit je ziel

Geef me een bewijs van je trouw opdat ik zal weten dat je te vertrouwen bent

Ben jij in staat schoonheid te zien, ook al is niet iedere dag even mooi

En is het leven zelf voor jou de bron waaruit je levenskracht kunt putten

Kun jij leven met fouten, zwakheden en kwetsbaarheid, die van jou en mij

En toch aan de rand van een meer staan

en luidkeels tegen het zilver van de maan roepen: YES !!!


Ik hoef niet te weten waar je woont, of hoeveel geld je hebt

Wat ik graag wil weten is of je het op kunt brengen

Om na een nacht vol wanhoop, tot in het diepst van je ziel gekwetst

Op te staan, en datgene te doen wat er gedaan moet worden voor je kinderen

Ik hoef niet te weten wie je bent of hoe je hier gekomen bent

Wat ik wil weten is of je zonder terughoudendheid bereid bent

met mij door het vuur te gaan


Het gaat niet om waar, wat en met wie je hebt gestudeerd

Voor mij is het van groot belang, van jou te horen welke innerlijke kracht

Jouw steun en toeverlaat is als al het andere om je heen is weggevallen

Of je alleen kunt zijn met jezelf en of jij het werkelijk goed hebt met jezelf

Wanneer het stil wordt, in eenzaamheid'


Oriah Mountain Dreamer